Welcome to the 18th Nordic Migration Conference in Oslo

nmrlogo nettverk migrasjonsforskning ny UiO_Seal_A_ENG_cmyk

Call for Papers

The 18th Nordic Migration Conference in Oslo

MIGRATION AND SOCIAL INEQUALITY: GLOBAL PERSPECTIVES – NEW BOUNDARIES

Keynote Speakers:

Professor Min Zhou, University of California, Los Angeles

Dr Ruben Andersson, London School of Economics

Professor Tjitske Akkerman, University of Amsterdam

Global inequalities between countries and regions in terms of income, security, rights, and living conditions are today driving increasing numbers of people into crossing international borders in search of personal safety, economic opportunities and better future prospects. At the same time, social inequality is sharply on the rise within societies across the globe, as traditional structures of work and welfare are rearranged and/or dismantled. In an increasingly globalized world, boundaries of class, nationality, ethnicity, gender and legal statuses are intersecting in new ways, giving rise to changing and new dimensions of inequality within and between both migrant sending and migrant receiving societies. In this conference we wish to explore the diverse links between international migration and social inequality, in a Nordic, European and global context. We invite scholars from across disciplinary boundaries to engage in a discussion of how these changes can be conceptualized and studied, from a variety of methodological and theoretical perspectives. Contributions are welcomed that reflect on how economic, political, cultural and social factors in origin and destination countries affect migration and shape diverse societies. We welcome papers which discuss how issues such as global inequalities, states policies, legal frameworks, media discourses and cultural boundaries shape the dynamics of migration and migrants’ everyday experiences.

ABSTRACT SUBMISSIONS

Abstracts for papers can be submitted electronically at the conferences website: http://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/the-18th-nordic-migration-conference/index.html. In the electronic submission form, you will be asked to indicate in which workshop you wish to present your paper.

The call for paper abstracts opens on February 1st and closes on March 15th.

 

 

 

 

Oversikt over migrasjonsforskere i Norge

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning er i gang med å etablere en oversikt over forskere som arbeider med tema knytta til migrasjon. Vi vil utarbeide en oversikt som er et nyttig verktøy for å gi media, organisasjoner og andre forskere en mulighet til å effektivt leite opp hvem som jobber med hva og hvor.

For at dette skal bli et best mulig tilbud er vi avhengig av at dere som forskere legger inn deres data i oversikten, slik at vi kan legge den ut og gjøre den tilgengelig. Vi sender ut en del mail med forespørsler, men dersom du ikke har fått mail setter vi stor pris på at du legger inn dine opplysninger her.

Opplysningene som er sendt inn så langt kan finnes her: Oversikt over norske migrasjonsforskere

Vi mottar mer enn gjerne også tips om relevante publikasjoner, undervisningstiltak, seminar eller konferanser til vår administrator  jorgen.melve@sos.uib.no

Hva er Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning?

Migration_image

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet. Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon. Vår viktigste informasjonskanal vil være gjennom vår felles internettside. Norsk nettverk for migrasjonsforskning er tilknyttet Nordic Migration Research som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen feltet. Samarbeidet til Nordic Migration Research vil blant annet omfatte tiltak som felles forskeropplæring, seminarer og konferansevirksomhet, samt bidra til utveksling av forskere og studenter.

Les mer >>

Velkommen på Norsk Nettverk for Migrasjonsforksnings årlige seminar den 3. desember

Teenage Boy Branding Knife

Foto: Colour Box

INTERNE GRENSER: NYE FORMER FOR MIGRASJONSKONTROLL I NORGE

Migrasjonskontrollen i Norge tar stadig nye former. Tradisjonelt har kontrollen av utlendinger foregått ved landets grensestasjoner, men det skjer nå en glidning mot at nasjonalstatens utside blir ivaretatt ved hjelp av nye former for kontroll innenfor landets grenser. Strafferettslige virkemidler og ulike tiltak som oppleves som straff, benyttes i økende grad som en del av utlendingskontrollen og fører til uklare grenser mellom migrasjon og kriminalitet.

I dette seminaret setter Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning fokus på den pågående desentraliseringen av norsk grensekontroll, fra den tradisjonelle grenseposten til fortau, leiligheter og legekontor rundt omkring i landet. Vi ønsker forskere, byråkrater, studenter og andre migrasjonsinteresserte velkommen til orientering og debatt om norske myndigheters håndheving av utlendingsloven innenfor landets grenser

Tid: Onsdag 3. desember 14:00-16:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen

 Konferansen er gjort mulig med støtte fra Norsk Forskningsråd