Velkommen på Norsk Nettverk for Migrasjonsforksnings årlige seminar den 3. desember

Teenage Boy Branding Knife

Foto: Colour Box

INTERNE GRENSER: NYE FORMER FOR MIGRASJONSKONTROLL I NORGE

Migrasjonskontrollen i Norge tar stadig nye former. Tradisjonelt har kontrollen av utlendinger foregått ved landets grensestasjoner, men det skjer nå en glidning mot at nasjonalstatens utside blir ivaretatt ved hjelp av nye former for kontroll innenfor landets grenser. Strafferettslige virkemidler og ulike tiltak som oppleves som straff, benyttes i økende grad som en del av utlendingskontrollen og fører til uklare grenser mellom migrasjon og kriminalitet.

I dette seminaret setter Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning fokus på den pågående desentraliseringen av norsk grensekontroll, fra den tradisjonelle grenseposten til fortau, leiligheter og legekontor rundt omkring i landet. Vi ønsker forskere, byråkrater, studenter og andre migrasjonsinteresserte velkommen til orientering og debatt om norske myndigheters håndheving av utlendingsloven innenfor landets grenser

Tid: Onsdag 3. desember 14:00-16:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen

 Konferansen er gjort mulig med støtte fra Norsk Forskningsråd