Hva er Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning?

Migration_image

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet. Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon. Vår viktigste informasjonskanal vil være gjennom vår felles internettside. Norsk nettverk for migrasjonsforskning er tilknyttet Nordic Migration Research som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen feltet. Samarbeidet til Nordic Migration Research vil blant annet omfatte tiltak som felles forskeropplæring, seminarer og konferansevirksomhet, samt bidra til utveksling av forskere og studenter.

Les mer >>