Oversikt over migrasjonsforskere i Norge

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning er i gang med å etablere en oversikt over forskere som arbeider med tema knytta til migrasjon. Vi vil utarbeide en oversikt som er et nyttig verktøy for å gi media, organisasjoner og andre forskere en mulighet til å effektivt leite opp hvem som jobber med hva og hvor.

For at dette skal bli et best mulig tilbud er vi avhengig av at dere som forskere legger inn deres data i oversikten, slik at vi kan legge den ut og gjøre den tilgengelig. Vi sender ut en del mail med forespørsler, men dersom du ikke har fått mail setter vi stor pris på at du legger inn dine opplysninger her.

Opplysningene som er sendt inn så langt kan finnes her: Oversikt over norske migrasjonsforskere

Vi mottar mer enn gjerne også tips om relevante publikasjoner, undervisningstiltak, seminar eller konferanser til vår administrator  jorgen.melve@sos.uib.no