Uni Rokkansenteret

STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER
Uni Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning. Senteret er en avdeling i Uni Research, et forskningsselskap der Universitetet i Bergen er hovedeier.

 

IMER Bergen


IMER Bergen
er et forskernettverk ved Uni Rokkansenteret og Universitetet i Bergen.

Nettverket fungerer som møtepunkt for forskere og PhD-studenter fra ulike fag, som arbeider med migrasjonsrelatert forsking. Målet for IMER Bergens virksomhet er å bidra til forskningsbasert kunnskap om internasjonal migrasjon, og om konsekvenser av immigrasjon og emigrasjon for ulike samfunn. Nettverket arrangerer seminarer og PhD-kurs ved Universitetet i Bergen, og gir ut et månedlig nyhetsbrev, IMER newsletter, som informerer om aktiviteter og publikasjoner på feltet. IMER Bergen har også ansvaret for å drifte nettsidene til Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning.
Aktivitetene til IMER Bergen finansieres for det meste av Uni Rokkan Senteret, Universitetet i Bergen og Norges Forskningsråd.