Universitetet i Bergen

IMER Bergen

 

IMER Bergen er et forskernettverk ved Uni Rokkansenteret og Universitetet i Bergen.

Nettverket fungerer som møtepunkt for forskere og PhD-studenter fra ulike fag, som arbeider med migrasjonsrelatert forsking. Målet for IMER Bergens virksomhet er å bidra til forskningsbasert kunnskap om internasjonal migrasjon, og om konsekvenser av immigrasjon og emigrasjon for ulike samfunn. Nettverket arrangerer seminarer og PhD-kurs ved Universitetet i Bergen, og gir ut et månedlig nyhetsbrev, IMER newsletter, som informerer om aktiviteter og publikasjoner på feltet. IMER Bergen har også ansvaret for å drifte nettsidene til Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning.
Aktivitetene til IMER Bergen finansieres for det meste av Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen og Norges Forskningsråd.