Universitetet i Stavanger

Les mer om UiS på deres hjemmesider.

 

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)


EMMIR
er det første afrikansk-europeiske Erasmus Mundus-masterprogram i migrasjonsstudier og startet opp med den første studiegruppen i september 2011.

UiS driver EMMIR i samarbeid med tre andre europeiske og tre afrikanske universiteter, og i løpet av de to årene studiet varer vil studentene oppholde seg både i Europa og i Afrika. Programmet er unikt og fokuserer på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming. EMMIR tilbyr grundig teoretisk kunnskap i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. Programmet er sammensatt av flere disipliner som tar opp viktige samtidsspørsmål i et nytt studieområde.

 

Senter for atferdsforskning (Saf)

Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem jobber ved Senter for atferdsforskning (Saf), Universitetet i Stavanger. Hennes hovedarbeidsfelt er innvandrerungdom og sosiale og emosjonelle vansker. Hun veileder og holder forelesninger/kurs om minoritetsspråklige/innvandrere generelt og depressive symptomer, mobbing, aggressivitet, identitet og behov for tilhørighet hos innvandrerungdommer spesielt.

Foruten studenter på masternivå (Master i spesialpedagogikk v/UiS) og studenter på studie Videreutdanning i flerkulturell forståelse (v/UIS) er hovedmålgruppen grunnskolelærere. Senter for atferdsforskning er, foruten å være et institutt på UiS, også et nasjonalt kompetansesenter, hvilket muliggjør samarbeid med, og kurs for, samt veiledning i praksisfeltet.

Les mer om Senter for Adferdsforskning på deres hjemmesider.