Om nettverket

Hva er Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning?

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet. Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon. Vår viktigste informasjonskanal vil være gjennom vår felles internettside. Norsk nettverk for migrasjonsforskning er tilknyttet Nordic Migration Research som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen feltet. Samarbeidet med Nordic Migration Research vil blant annet omfatte tiltak som felles forskeropplæring, seminarer og konferansevirksomhet, samt bidra til utveksling av forskere og studenter.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning ble opprettet sammen med Nordic Migration Research på 14th Nordic Migration Research Conference i Bergen høsten 2007. I august 2015 skal Nordic Migration Research sin konferanse igjen holdes i Norge, denne gangen ved Universitetet i Oslo. Norsk nettverk for migrasjonsforskning deltar i organisering og planlegging. Det norske nettverket har nå finansiering fra Norges Forskningsråd, og har siden starten arbeidet med etablering av egne hjemmesider på internett, med den videre etablering av Nordic Migration Research sammen med forskere fra de nordiske landene, samt med etablering av et eget tidsskrift for nordisk migrasjonsforskning.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning vil ivareta følgende oppgaver:

  • delta i styret for Nordic Migration Research
  • bidra til å gjøre Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning til et nordisk tidsskrift
  • utvikle og vedlikeholde et nettsted for norsk migrasjons-forskning, samt opprette og vedlikeholde en e-mail liste for interesserte institusjoner og forskere som arbeider med migrasjonsforskning

Nettverkets hjemmesider driftes fra Sosiologisk insitutt Bergen. Styret består av Susanne Bygnes, IMER/UiB (leder), Arnfinn Haagensen Midtbøen, ISF,  Jon Horgen Fiberg, FAFO, Melina Røe, NTNU Samfunnsforskning, Tone Maia Liodden, Cathrine Moe Thorleifsson og Are Skei Hermansen, alle UiO.  Fire av styrets medlemmer (Bygnes, Midtbøen, Friberg og *Røe) inngår som styremedlemmer til Nordic Migration Research.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er ikke en medlemsorganisasjon, men Nordic Migration Research er det. Vi oppfordrer derfor interesserte til å tegne medlemskap der.