Artikler

Noe du savner? Vi legger inn bidrag etter hvert som de sendes til: jorgen.melve@uib.no

2016

*Bolognani, Marta & Marta Bivand Erdal (2016) Return Imaginaries and Political Climate: Comparing Thinking About Return Mobilities Among Pakistani Origin Migrants and Descendants in Norway and the UK, Journal of International Migration and Integration. DOI: 10.1007/s12134-016-0470-4: 1–15.

*Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon.
Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review 2016

*Bygnes, S and Erdal, M (2016) Liquid Migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. Available Open Access

*Bygnes, S and Flipo, A (2016) Political Motivations for intra-European Migration. Acta Sociologica. Available Open Access

*Erdal, Marta Bivand & Kaja Borchgrevink (2016) Transnational Islamic charity as everyday rituals, Global Networks. DOI: 10.1111/glob.12137.

*Erdal, Marta Bivand & Aleksandra Lewicki (2016) Moving citizens: Citizenship practices among Polish migrants in Norway and the United Kingdom, Social Identities 22(1): 112–128.

*Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2016). The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning?. Critical Studies on Terrorism.  ISSN 1753-9153. . doi: 10.1080/17539153.2016.1192260

*Gele, Abdi Ali; Pettersen, Kjell Sverre; Kumar, Bernadette N.; Torheim, Liv Elin.
Diabetes Risk by Length of Residence among Somali Women in Oslo Area. Journal of Diabetes Research 2016 s. –

*Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie.
Integration of ethnic minorities during group-work – vocational teachers training in health studies. International Journal of Medical Education 2016

*Goth, Ursula-Georgine Småland; Økland, Øyvind.
Helse- og oppvekstfag i en globalisert verden. I: Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490789. s. 68-83

*Hermansen, AS (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. European Sociological Review. doi:10.1093/esr/jcw024

*Horst, Cindy & Anab Nur (2016) Governing mobility through humanitarianism in South-central Somalia: compromising protection for the sake of return?, Development and Change 47(3): 542–562.

*Huang, Lihong; Krzaklewska, Ewa; Pustułka, Paula.
Young Polish migrants in Norway: Education, work and settlement choice. Tidsskrift for ungdomsforskning 2016 ;Volum 16.(1) s. 63-78

*Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv; Lidén, Hilde.
On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing 2016 ;Volum 25.(3-4) s. 362-371

*Lidén, Hilde.
“Det er bare moro å spille her, rett og slett” : Fotball som integreringsarena. I: Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-44967-4. s. 213-231

*Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Lidén, Hilde.
Kumulativ diskriminering. Sosiologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 24.(1) s. 3-26

*Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari.
Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge. Nytt Norsk Tidsskrift 2016 ;Volum 33.(1-2) s. 21-33

*Thorleifsson, Cathrine (2016) The limits of hospitality: coping strategies among displaced Syrians in Lebanon. Third World Quarterly. Routledge, ISSN 1360-2241, 37:(2).

*Thorleifsson, Cathrine (2016) Peripheral nationhood: Negotiating Israeliness at the margins. ‘The Borders of Belonging: Middle Eastern Minorities Reconsidered’, in Anthropological Quarterly. In press

*Strabac, Z. Aalberg, T. Jenssen, A.T. and Valenta, M. (forthcoming, 2016). Wearing the veil: Hijab, Islam and job qualifications as determinants of social attitudes toward immigrant women in Norway. Ethnic and Racial Studies.

2015

*Berg, Berit. Immigrant Families With Disabled Children i Norway. I: Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-03263-8. s. 215-230

*Berg, Berit. Velferds og migrasjon – sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 244-258

*Brekke, Jan-Paul; Brochmann, Grete. Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies 2015 ;Volum 28.(2) s. 145-162

*Brochmann, Grete. Immigration and the Nordic Welfare State: a tense companionship.. I: Race, Ethnicity and Welfare States. An American Dilemma?. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784715366. s. 83-106

*Brochmann, Grete. Nation-building in the Scandinavian Welfare State: The Immigration Challenge.. Nordicum-Mediterraneum 2015 ;Volum 10.(2)
* Bygnes, S (2015) Are They Leaving Because of the Crisis? The Sociological Significance of Anomie as a Motivation for Migration. Sociology. Published online before print June 29, 2015, doi: 10.1177/0038038515589300

*Carling, Jørgen. Making and Breaking a Chain: Migrants’ Decisions about Helping Others Migrate. I: Beyond Networks: Feedback in International Migration. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-53920-5. s. 156-182

*Carling, Jørgen; Jolivet, Dominique. Exploring 12 Migration Corridors: Rationale, Methodology and Overview. I: Beyond Networks: Feedback in International Migration. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-53920-5. s. 18-46

*Friberg, Jon Horgen. Fri bevegelse, økt fleksiblitet og den norske velferdsstaten : arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volum 18.(3) s. 179-197

*Friberg, Jon Horgen; Haakestad, Hedda. Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier : norsk byggenæring i en brytningstid. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(3) s. 182-205

*Gele, Abdi Ali; Sagbakken, Mette; Kumar, Bernadette. N.
Is female circumcision evolving or dissolving in Norway? A qualitative study on attitudes toward the practice among young Somalis in the Oslo area. International Journal of Women’s Health 2015 ;Volum 7. s. 933-943

*Gele, Abdi Ali; Torheim, Liv Elin; Pettersen, Kjell Sverre; Kumar, Bernadette. N. Beyond culture and language: access to diabetes preventive health services among Somali women in Norway. Journal of Diabetes Research 2015 ;Volum 2015:549745. s. –

*Goth, U.S., Lyshol, H., & Berg, J. (2015). Do mammography screening programmes reach immigrant
women? A telephone survey of seven European countries. Hold Pusten (2): (publiseres i april 2015)  http://www.holdpusten.no/vitenskapelig

*Goth, Ursula-Georgine Småland; Løkhaug Jensen, Trude; Skyrud, Randi Vangen. Fra innvandrer til medstudent og ressurs i undervisningen ved helsefaglig høyskoleutdanning. Nordic Journal of Vocational Education and Training 2015 ;Volum 5. s.

*Guribye, Eugene; Laading, Mette Marit.
Barn som pårørende i minoritetsfamilier. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2. s. 91-103

*Hagelund, Anniken; Brochmann, Grete.
Migrationspolitik in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten. I: Das Politische Skandinavien. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur. : Wochen Schau Verlag 2015 ISBN 978-3-7344-0050-6. s. 173-198

*Jacobsen, Christine M. Begreper og perspektiver i forskningen om irregulær migrasjon og velferd. I: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48425-2. s. 25-46

*Jacobsen, Christine M. Communicating irregular migration. American Behavioral Scientist 2015 ;Volum 59.(7) s. 886-897

*Leseth, Anne. Etnisitet. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 58-78

*Leseth, Anne. What is culturally informed psychiatry?. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists 2015 ;Volum 39.(4) s. 187-190

*Midtbøen, Arnfinn H. Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 55(1): 3-30

*Midtbøen, Arnfinn Haagensen. Citizenship, integration and the quest for social cohesion: nationality reform in the Scandinavian countries. Comparative Migration Studies 2015 ;Volum 3.(3) s.

*Midtbøen, Arnfinn Haagensen. Ethnic Penalties In Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques. Nordic Journal of Migration Research 2015 ;Volum 5.(4) s. 185-193

*Myhr, Annika Bøstein. Litteratur om asylsøkere og papirløse innvandrere i Europa: Hvorfor oversettelser er viktige. Mellom 2015 ;Volum 2.

*Nadim, Marjan. Kulturell reproduksjon eller endring? Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 ;Volum 32.(1) s. 15-24

*Nadim, M. Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway.  Sociology. 10.1177/0038038514560259

*Nielsen, Rikke Skovgaard; Holmquist, Emma; Dhalmann, Hanna; Søholt, Susanne. The interaction of local context and cultural background: Somalis’ perceived possibilities in Nordic capitals’ housing markets. Housing Studies 2015 ;Volum 30.(3) s. 433-452

*Mainsah, Henry; Prøitz, Lin. Two Journeys into Research on Difference in a Nordic Context: A Collaborative Auto-Ethnography. I: Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts. Ashgate 2015 ISBN 9781472453495. s. 169-186

*Reisel, Liza. The meaning of ethnic equality in Scandinavian anti-discrimination legislation :. Nordic Journal of Migration Research 2015 ;Volum 5.(1) s. 19-27

*Robertson, Eva. “Como Arrancar una Planta”: Women’s Reflections about Influences of Im/Migration on Their Everyday Lives and Health in Mexico. Social Sciences 2015 ;Volum 4.(2) s. 294-312

*Robertson, Eva. “To be taken seriously”: Women’s reflections on how migration and resettlement experiences influence their healthcare needs during childbearing in Sweden. Sexual & Reproductive HealthCare 2015 ;Volum 6.(2) s. 59-65

*Søholt, S (2015) “Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The case of Oslo”.  Journal of Ethnic and Migration Studies.

 

 

2014

*Cappelen, Å., Skjerpen, T. and Tønnessen, M. (2014): Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric Model. International Migration Review. doi: 10.1111/imre.12092

*Cappelen, Ådne and Terje Skjerpen (2014): The Effect on Immigration of Changes in Regulations and Policies: A Case Study. Journal of Common Market Studies. Vol 52, Issue 4.

*Carling, J. and Pettersen S.V. (2014) ‘Return migration intentions in the integration-transnationalism matrix.’ International Migration, 52 (6): 13-30.

*Goth, U.S. (2014). Toleranse, kultursensitivitet og akkulturasjon: Interkulturelle utfordringer for primærhelsetjenesten og nyankomne innvandrere i Norge.  Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 1(1):1-19.
.

*Goth, U.S., Hammer H.L., & Claussen, B. (2014). Utilization of Norway’s Emergency Wards: The second 5 years after the Introduction of the Patient List System. International Journal of Environmental Research and Public Health 11(3): 3375-3338. doi:10.3390/ijerph110303375

*Goth, U.S,, Landmark, B.F., & Schønfeldt, E. (2014). Finnes det en faglig felleskomponent for TIP-yrkene? Nordic Journal of Vocational Education and Training 4(1):1-14.  http://www.nordyrk.org.

*Goth, U.S. (2014). Migrasjonshelse
I U.S. Goth (red) Folkehelse i et norsk perspektiv (s.80-102). Gyldendal akademisk.

*Jakobsson, Niklas and Svein Blom (2014): Did the 2011 Terror Attacks in Norway Change Citizens’ Attitudes Toward Immigrants? International Journal of Public Opinion Research. doi:10.1093/ijpor/edt036

*Midtbøen, Arnfinn H. (2014): The Invisible Second Generation? Statistical Discrimination and Immigrant Stereotypes in Employment Processes in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 40, Issue 10: 1657-1675.

*Skardhamar, Torbjørn, Mikko Aaltonen and Martti Lehti. (2014): Immigrant crime in Norway and Finland. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. (online 16. June, 2014)

*Strabac, Zan; Aalberg, Toril; Valenta, Marko (2014) Attitudes towards Muslim Immigrants: Evidence from Survey Experiments across Four Countries. Journal of ethnic and migration studies. volum 40 (1).

*Valenta, Marko  (2014) The Nexus of Asylum Seeker Migrations and Asylum Policy: Longitudinal Analysis of Migration Trends in Norway. International Journal on Minority and Group Rights. volum 21 (3).

*Valenta, Marko; Gregurović, Snježana  (2014) Ethnic groups and a dynamic of boundary making among co-ethnics: An experience from Croatian Istria. Ethnicities.

*van Riemsdijk, Micheline (2014). International migration and local emplacement: Everyday place-making practices of skilled migrants in Oslo, Norway. Environment and Planning A 46, 963-979.

2013

*Bygnes, Susanne (2013). Ambivalent Multiculturalism. Sociology. 47: 126-141.

* Eggebø, Helga (2013): “A Real Marriage? Applying for Marriage Migration to Norway”. In Journal of Ethnic and Minority Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2013.756678.

* Fangen, Katrine and Erlend Paasche (2013): “Young adults of ethnic minority background on the Norwegian labour market: the interactional co-construction by employers and customers”. EthnicitiesDecember 9, 2012, DOI: 10.1177/1468796812467957.

* Høydal, Even (2013): Innvandrere i bygd og by. Samfunnsspeilet 2/2013, Statistisk sentralbyrå.

* Olsen, Bjørn (2013): Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia i arbeid og utdanning. Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn. Samfunnsspeilet 2/2013. Statistisk sentralbyrå.

*van Riemsdijk, Micheline (2013). Everyday geopolitics, the valuation of labour and the socio-political hierarchies of skill: Polish nurses in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies 39 (3), 373-390.

2012

* Andersson, Mette (2012): “The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011”. Identities: Global Studies in Culture and Power, 19:4, 418-427.

* Aure, Marit (2012): “Highly Skilled Dependent Migrants Entering the Labour Market: Gender and Place in Skill Transfer“. Geoforum.

* Aure, Marit (2012): ”Ny arbeidskraft, nye innbyggere – nye nordlendinger”. I Jentoft, S., Nergaard, J-I. og Rørvik, K.A (red.): Hvor går Nord-Norge- et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Akademisk.

* Bendixsen, Synnøve (2012): “Being Muslim or being ‘German’? Islam as a New Urban Identity” (Reprint). In Wilcox, Melis sa M. (ed.): Religion in Today’s World: Global Issues, Sociological Perspectives. London: Routledge.

* Bendixsen, Synnøve (2012): Bokanmeldelse: Islam og muslimer i Danmark. Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001, Pedersen og Rytter (red.) (2011). I Norsk Antropologisk Tidsskrift, 2: 23: 202-204.

* Bergh, Johannes, Tor Bjørklund og Vebjørn Aalandslid (2012): Kommunevalget 2011 – stemmegivning blant velgere med innvandrerbakgrunn: Ap festet grepet blant innvandrerne i 2011. Samfunnsspeilet 5/2012, Statistisk sentralbyrå.

* Blom, Svein (2012): “Etnisk segregasjon i Oslo over to tiår”. I Tidsskrift for velferdsforskning 2012: 4.

*Bygnes, Susanne (2012): “Gender-equality as boundary: ‘Gender–nation frames’ in Norwegian EU campaign organizations“. European Journal of Women’s Studies, February 2012 19: 7-22.

* Eggebø, Helga (2012): “‘With a Heavy Heart’: Ethics, Emotions and Rationality in Norwegian Immigration Administration”. Sociology, published online 23 July 2012. DOI: 10.1177/0038038512437895.

* Eide, Solveig Botnen (2012): ”Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse”. I Etikk i Praksis 2/2012.

* Eldring, Line, Jane Hardy and Thorsten Schulten (2012): “Trade union responses to migrant workers from the ‘new Europe’: A three sector comparison in the UK, Norway and Germany”. In European Journal of Industrial Relations. Published online before print October 23, 2012, doi: 10.1177/0959680112461464.

* Espeland, Carl Endre and Jon Rogstad (2012): “Antiracism and Social Movements in Norway: the Importance of Critical Events“. Journal of Ethnic and Migration Studies, published online 4 October 2012. DOI: 10.1080/1369183X.2013.723251.

* Fangen, Katrine og Kjærre, Halvar Andreassen (2012): ”Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet”. I Etikk i Praksis 2/2012.

* Fangen, Katrine (2012): ”En innvandrer kan aldri bli helt norsk”. I Indregard, Sigve (red.): Motgift:Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Oslo : Manifest forlag.

* Friberg, Jon Horgen (2012): “Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites”. Ethnic and Racial Studies, published online. DOI:10.1080/01419870.2011.605456.

* Friberg, Jon Horgen (2012): “The Stages of Migration. From Going Abroad to Settling Down: Post-Accession Polish Migrant Workers in Norway“. Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 38, Issue 10.

* Goth, Ursula and Geir Godager (2012): “Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence”. Nordic Journal of Health Economy. ISSN 1892-9710.

* Hagelund, Anniken, Hanne Kavli, Kaja Reegård (2012): ”Å bytte lag – deltagere og deltagelse på statsborgerseremonier”. I Olaf Aagedal (red.): Statsborgarseremoniar i Skandinavia: 145-168. Oslo: Unipub.

* Henriksen, Kristin (2012): Mindre vanlig med ekteskapsinnvandring til barn av innvandrere. SSB-magasinet, Statistisk sentralbyrå.

* Høydahl, Even (2012): Flyktninger flytter mindre enn før, men mange vil til Oslo. Samfunnsspeilet nr 1/2012.

* Jacobsen, Christine M. and Mette Andersson (2012): “‘Gaza in Oslo’: Social imaginaries in the political engagement of Norwegian minority youth“. Ethnicities, 12(6). Published online June 2012.

* Kavli, Hanne (2012): “Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier”. I Ellingsæter, Anne Lise og Karin Widerberg (red.): Velferdsstatens familier: Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal norsk forlag.

* Kavli, Hanne, Anne Britt Djuve og Anniken Haglund (2012): ”Innvandrede kvinner i kvalifisering: Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange”. I Stjernø, Steinar og Einar Øverby (red.): Arbeidslinja: Arbeidsmotivasjonen og Velferdsstaten. Universitetsforlaget.

* Lysaker, Odin og Moan, Marit Hovdal (2012): ”Irregulær migrasjon – etiske, rettslige og politiske dilemmaer”. I Etikk i Praksis 2/2012.

* Paasche, Erlend and Fangen, Katrine (2012): “Transnational involvement: Reading qualitative studies in light of quantitative data”. International Journal of Population Research, Volume 2012 (2012), DOI:10.1155/2012/580819.

* Rogstad, Jon og Kari Nyheim Solbrække (2012): ”Velmenende likegyldighet. Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus”. I Sosiologisk Tidsskrift, 20 (4).

* Røe, Melina (2012): ”Arbeidskvalifisering blant langtidsledige flyktninger”. I Tidskrift for Velferdsforskning 2012: 4.

* Sajjad, Torunn Arntsen (2012): “Er dere i slekt? Om slektskap og genetisk veiledning blant pakistansknorske familier. Norsk antropologisk tidsskrift. Nr. 1: 16-24.

* Sajjad, Torunn Arntsen (2011): “En kritisk analyse av begrepet stigma knyttet til debatten om ekteskap mellom slektninger“. Michael Quarterly, Vol.8. nr. 4:4545-560.

* Skilbrei, May-Len (2012): “Moving Beyond Assumptions? The Framing of Anti-trafficking Efforts in Norway”. In Ragnhild Sollund (ed.) (2012): Transnational Migration, Gender and Rights. Bingley, UK: Emerald Insight Publishing.

* Skårerhøgda, Martin og Camilla Torp (2012): Innvandrere i næringslivet: Gründerånd blant innvandrere. Samfunnsspeilet 5/2012, Statistisk sentralbyrå.

* Steinkellner, Alice (2012): Utdanningsnivå i befolkningen – innvandrerne: Norges innvandrere – både høyt og lavt utdannet. Samfunnsspeilet 5/2012, Statistisk sentralbyrå.

* Stålsett, Sturla J. (2012): ”Asylbarn og menneskeverd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter”. I Etikk i Praksis 2/2012.

* Svendsen, Lars Fr. H. (2012): ”Papirløses rett til å søke arbeid. En konsekvensetisk vurdering”. I Etikk i Praksis 2/2012.

* Vassenden, Kåre (2012): Hvor stor er egentlig innvandringen til Norge – nå, før og internasjonalt? Samfunnsspeilet 3/2012. Statistisk sentralbyrå.

* Øien, Cecilie (2012): “A sense of control: Why rejected asylum seekers move out of reception centres”. Fafo-paper 2012: 09.

 

 

2011

* Aure, Marit (2011): “Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone”. In A. Espiritu (ed.): Everyday life on the Border. Kirkenes: The Barents Institute.

* Aure, M., Flemmen, A.B., Golebiowska, K. (2011): “Transnational Links at the Edge”. In D. Carson, R. Rasmussen, P. C. Ensign, A. Taylor and L. Huskey (Eds): Demography at the Edge: Remote human populations in developed nations. Farnham, England: Ashgate Publishing, lead author.

* Aure, Marit (2011): “Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone”. In Ethnopolitics Vol. 10, No. 2, 171–185.

* Aure, Marit (2011): “The Migrant Making Organisation. Gender, Labour and Agency in a New Migration Process”. In Journal for International and Global Studies, Volume 2, Number 2: April.

* Angell, E, Aure, M og Emaus, P-A (2011): ”Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlands arbeidskraft” (The need for qualifications and recruitment process in the fish processing industry). Rapport 2011: I Norut, Alta.

* Engebrigtsen, A.I. (2011): “Ali”s Disappearance: The Tension of Moving and Dwelling in the Norwegian Welfare Society”. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 37(2):277-297.

 

* Engebrigtsen, Ada I. (2011): “Within or Outside? Perceptions of self and other among Rom groups in Romania and Norway”. In Romani Studies. Liverpool University Press, vol. 21(2/2011):123-144.

* Engebrigtsen, Ada I. (2011): “Good Governance? The Prophet Muhammad Controversy and the Norwegian Response”. In Etniscumo Studjos/Ethnicity Studies , 2010((1-2)):277-297.
* Finseraas, H., Jakobsson, N., & Kotsadam, A. (2011): “Did the Murder of Theo van Gogh Change Europeans’ Immigration Policy Preferences?” In Kyklos, 64(3):396-409.

 

* Fossland, T and M. Aure (2011): “Når høyere utdanning ikke er nok. Integrasjon av høyt utdannede innvandrere i arbeidsmarkedet” (When Higher Education is Not Enough. Integration of highly skilled migrants in the labour market). I Sosiologisk Tidsskrift, (19), 131-152 co-written.

 

* Takle, Marianne (2011): “(Spät)Aussiedler: From Germans to Immigrants”. In Nationalism and Ethnic Politics, 17(2):161-181.
* Vassenden, Anders og Mette Andersson (2011): “Whiteness, non-whiteness and ‘faith information control’: religion among young people in Grønland, Oslo”. I Ethnicity and Racial Studies. Vol. 34(4): 574-59.

* Vassenden, Anders (2011): “Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre“. I Sosiologi i dag vol. 31(3/4): 156-182.

 

 

2010

* Andersson, Mette (2010): “Global integration in the Nation: The Emergence of Non-White Athletes and Anti-Racist Initiatives in Norwegian Elite Sport”. Pp. 150-166 in Sport and Challenges to Racism, edited by Jonathon Long and Karl Spracklen. Hampshire: Palgrave Macmillian.

* Andersson, Mette (2010): “The social imaginary of first generation Europeans”, Social Identities vol. 16(1): 3-21.

* Berg-Nordlie, Mikkel, Aadne Aasland og Olga Tkach (2010): “Compatriots or Competitors? A Glance at Rossiyskaya Gazeta’s Immigration Debate 2004-2009“. Socialo Zinatnu Vestnesis (Social Sciences Bulletin), 11 (2): 7-26.

* Brekke, Jan-Paul (2010): “Life on Hold. The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision”. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 5 (2) :159-167.

* Eggebø, Helga (2010): “The Problem of Dependency: Immigration, Gender, and the Welfare State”, Social Politics, Vol 17, Issue 3, p. 295-322.

* Engebrigtsen, A. I. og Lidén, H. (2010): “Å finne sin plass som minoritet – Rombefolkningen i Norge i dag”. I Bonevie Lund, A. & Bolme Moen, B. (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.. Trondheim: Tapir akademiske forlag, s. 199-215.

* Goth, Ursula S. (2010): “Informasjon om fastlegeordningen til flerkulturelle befolkningsgrupper – en utfordring for helsepersonell”. Utposten nr. 5, 2010.

* Goth, Ursula S. (2010): ”The intercultural Challenges of General Practitioners in Norway with Mirgrant Patients”. International Journal of Migration, Health and Social Care. Volume 6, 2010- Pier Professional.

* Goth, Ursula S. og John E. Berg (2010): “Migrant participation in Norwegian health care. A qualitative study using key informants”. European Journal of General Practice, 2010; Early Online, 1–6.

* Gressgård, Randi (2010): “Extra-Political Correctness: Feminism, Difference and Accountability” (co-authored with Cathrine Egeland), forthcoming in Lykke, Nina, Jeff Hearn and Ann Phoenix (eds): What are Feminist Intersectionality Studies? Diverse Disciplinary and Theoretical Approaches. I the book series “European Feminist Studies: Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment”. London: Routledge.

* Gressgård, Randi (2010): “When Trans Translates into Tolerance – Or Was It Monstrous?”, in Sexualities: Studies in Culture and Society 13(5): 539-561.

* Hagelund, Anniken og Grete Brochmann (2010): “From rights to duties? Welfare and citizenship for immigrants and refugees in Scandinavia”. I: Patrick Baert, Sokratis Koniordos, Giovanna Procacci & Carlo Ruzza (red.), Conflict, Citizenship and Civil Society :141-160.
London: Routledge/ESA Studies in European Societies.

* Ingebretsen, R. (2010): “Mångfold och individualitet i omsorgen om äldre invandrare i Norge.” I Torres, S.. & Magnusson, F..(red.): “Innvandrarskap, äldrevård och omsorg.”. Gleerups Forlag, s. 129 – 149.

* Jacobsen, Christine M., with Dag Stenvoll (2010): “Muslim women and foreign prostitutes. Victim discourse, subjectivity and governance”, Social Politics, International Studies in Gender, State and Society, 17(3): 270-294.

* Jacobsen, Christine M. (updated 2010) (with Oddbjørn Leirvik) “Norway” in Jørgen S. Nielsen (ed.) Yearbook of Muslims in Europe, Leiden: Brill.

* Jacobsen, Christine M. and Skilbrei, May-Len(2010): ”Reproachable Victims’? Representations and Selfrepresentations of Russian Women Involved in Transnational Prostitution’, Ethnos, 75: 2, 190 — 212.

* Lidén, Hilde og Ada Engebrigtsen (2010): “De norske rom – og deres historie”. I: Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge :87-96.
Tapir Akademisk Forlag.

* Lidén, Hilde og Monica Five Aarset (2010): “Barnets uttalerett på utlendingsfeltet”. I: Anne Trine Kjørholt (red.), Barn som samfunnsborgere – til barnets beste?:192-209. Oslo: Universitetsforlaget.

* Rudmin, F. W. (2010): “Phenomenology of acculturation: Retrospective reports from the Philippines, Japan, Quebec and Norway”. Culture and Psychology, 16, 313-332.

* Rudmin, F. W. (2010): “Steps towards the renovation of acculturation research paradigms”. Culture and Psychology, 16, 299-312.

* Sicakkan, Hakan (2010): “The Rights of Refugees” in Cushman, Thomas (ed.) Handbook of Human Rights, Routledge, London.

* Skilbrei, May-Len (2010): “Taking Trafficking to Court”. In Bernat, Frances (ed.): Human Sex Trafficking. Routledge.

* Sollund, R. (2010): Au pairordningen i Norge: Rolleforståelse og praksis blant au pairer og vertsfamilier. Sosiologi i dag, 40 (1/2):78-99.

* Sollund, R. (2010): “Regarding au pairs in the Norwegian welfare state”. European Journal of Women’s Studies, 17 (2): 143 – 160.

*van Riemsdijk, Micheline (2010). Neoliberal reforms in elder care in Norway: Roles of the state, Norwegian employers, and Polish nurses. Geoforum 41 (6), 930-939.

*van Riemsdijk, Micheline (2010). Variegated privileges of whiteness: Lived experiences of Polish nurses in Norway. Social and Cultural Geography 11 (2), 117-137.

* Vassenden, Anders (2010): “Untangling the different components of Norwegianness.” I: Nations and Nationalism, vol. 16(4):734-752.

* Vassenden, Anders og Mette Andersson (2010): “When an image becomes sacred. Photo elicitation with images of holy books”. I: Visual Studies. Vol. 25(2): 149-161.

2009

* Bergh, Johannes og Tor Bjørklund. (2009) ”Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007.” I Det nære demokratiet – Lokalvalg og lokal deltakelse (Jo Saglie, red.). Oslo: Abstrakt.

* Bergersen, A. (2009): “Lokal kunnskap i global perspektiv”, i: K. Melheim (red) Nærmiljøpedagogikk. Oslo: Samlaget

* Bjørklund, Tor og Johannes Bergh. (2009). ”Innvandrerne i Norge – Hvor mange er de egentlig?”, Nytt Norsk Tidsskrift 26 (3-4): 353-361

* Borchgrevink, Tordis og Grete Brochmann. (2009). ”Hijab i snøballkrig”, Samtiden (2/2009)

* Borchgrevink, Tordis. (2009). ”Instruire la Nation. La religion dans la politique norvégienne”, Ethnologie francaise 2009/2: 241-251

* Bredal, Anja. (2009). ”Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle”, i Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Halvard Vike, Naushad A. Qureshi (red.), Over profesjonelle barrierer- Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Brekke, Idunn og Arne Mastekaasa. (2009). ”Arbeidsinntekt blant innvandrere og etterkommere av innvandrere”, i Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt forlag

* Danielsen, K. Mangfoldige minner – veier til Norge. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 10(2)

* Danielsen, K. Kjærlighet uten grenser. Krysskulturelle ekteskap – kulturell forankring og individuell erfaring. Sosiologisk tidsskrift, 17: 99-119

* Eldring, Line og Jens Arnholtz Hansen (2009): “Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark”, i: Søkelys på arbeidslivet 1/2009, s. 29-42.

*Engebrigtsen, A.I. (2009): “Er byen mulig uten fremmede? Tiggere og baroner i Oslo by.” Plan, (6): 24-29

* Fandrem, H., Strohmeier, D and Roland, E (2009): “Bullying and Victimization among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness.” Journal of Early Adolescents, 29(6): 898-923.

* Fandrem, H. Sam, D. L. and Roland, E. (2009): “Depressive Symptoms among Native and Immigrant Adolescents in Norway:  The Role of Gender and Urbanization.” Social Indicators Research, 92(1): 91-109  Fulltekst

* Fandrem, H., Ertesvåg, S., Strohmeier, D. and Roland, E. (2009): “Bullying and Affiliation: A Study of Peer Groups in Native and Immigrant Adolescents in Norway.” European Journal of Developmental Psychology

* Fangen. Katrine (2009): “Sosial ekskludering av unge med innvandrerbakgrunn – Den relasjonelle, stedlige og politiske dimensjonen”, i Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 2.

* Fekjær, Silje Bringsrud og Idunn Brekke. (2009). ”I samme båt: Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn”, i Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt forlag

*Grødem, A.S. (2009): “Finanskrisa gjør flere innvandrerfamilier sårbare for fattigdom.” I IMDi: Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. Oslo: IMDi, rapport nr. 7-2009.

*Grødem, A.S. . The impact of poverty and immigrant background on children’s school satisfaction: Evidence from Norway. International Journal of Social Welfare, 18(2):193-201

* Hagelund, Anniken and Grete Brochmann (2009): “Welfare and citizenship for immigrants and refugees in Scandinavia, in Patrick Baert, Sokratis Koniordos, Giovanna Procacci & Carlo Ruzza (eds.),
Conflict, Citizenship and Civil Society, pp. 141-160. London: Routledge Sociology/ESA Studies in European Societies.

* Hagelund, Anniken and Hanne C. Kavli (2009): “If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees” Journal of European Social Policy, volume 19, number 3.

* Hidle, Knut, Farsund, Arild og Lysgård (2009): “Urban-Rural Flows and the Meaning of Borders
Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions.” European Urban and Regional Studies.

* Horst, Cindy (2009): “Expanding Sites: The Question of ‘Depth’ Explored”, i Mark-Anthony Falzon (red.), Multi-Sited Ethnography. Theory, Praxis and Locality in Contemporary Social Research, s. 119–134. Aldershot: Ashgate

*Hvinden, B. Den nordiske velferdsmodellen: Likhet, trygghet – og marginalisering? Sosiologi i dag, 39(1):11-36

* Jacobsen, Christine M. (2009) “Norway”, in Göran Larsson (ed.) Islam in the Nordic and Baltic countries, Routledge.

* Jacobsen, Christine M. (2009). “De l’immigrant au citoyen: la production de “musulmans norvégiens”?, Ethnologie Française 39(2) pp. 229-239

* Jacobsen, Christine M. (2009) “Norway”, (with Oddbjørn Leirvik), in Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (eds.) Yearbook of Muslims in Europe, Leiden: Brill.

* Langvasbråten, Trude og Mari Teigen. (2009). “The “Crisis” of Gender Equality
The Norwegian Newspaper Debate on Female Genital Cutting”, NORA—Nordic Journal of Feminist and Gender Research 17 (4): 256-272.

* Lidén, Hilde og Anja Bredal. (2009) Migrasjonens barn, i Reidar Hjermann og Knut Haanes (red.) Barn. Oslo: Universitetsforlaget.

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen. (2009). ”Statsborgerrettslig revisjon og integrasjonspolitisk variasjon i de skandinaviske landene”, Tidsskrift for Samfunnsforskning 50 (4): 523-550.

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen. (2009). ”Statsborgerrettslig divergens i Skandinavia – en teoretisk utfordring”, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25 (4): 307-329.

*Moshuus, G. Gatedeltakeren og terroristen. I Eide, K., Qureshi, N.A., Rugkåsa, M. & Vike, H. (red.): Over profesjonelle grenser. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal

* Rogstad, Jon. (2009). ”Liv og ære i valg og andre nominasjoner”, Samtiden (2009/3)

* Rogstad, Jon. (2009). ”Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway”, Turkish Studies 10 (2): 277-294

* Rogstad, Jon. (2009). ”What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities in Norway“, i Sharam Alghasi, Thomas Hylland og Halleh Ghorashi(red.), Paradoxes of Cultural Recognition. Perspectives from Northern Europe: 159-180 Farnham: Ashgate.

* Rudmin, F. W. (2009): “Acculturation, acculturative change, and assimilation: A research bibliography with URL links”. In W. Friedlmeyer (Ed.) Online Readings in Psychology and Culture (Unit 8, Chapter 9) available in website of the Int. Assoc. for Cross-Cultural Psychology.

* Rudmin, F. W. (2009): “Constructs, measurements and models of acculturation and acculturative stress.” International Journal of Intercultural Relations.

*Seeberg, M. L. & Bagge, C. M & Enger, T. A. No Place: Small children in Norwegian asylum-seeker reception centres. Childhood: A journal of global child research, 2009(3):395-411

* Skilbrei, May-Len (2009): “Nigeriansk prostitusjon på norsk: Feil kvinner på feil sted”, i Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.): Norske seksualiteter, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

* Skilbrei, May-Len (2009): ”Mellom bortskjemte blondiner og White Trash: Hvordan være majoritet i minoritet?”, Tidsskrift for kjønnsforskning 33(4): 343-349.

* Steen, Anton (2009): “Hvorfor tar kommunene imot ‘de fremmede’? Eliter og lokal skepsis”, i Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse, Jo Saglie (red.). Oslo: Abstrakt forlag.

* Steen, Anton (2009: “Bosetting av flyktninger – mellom statlig styring og lokal politikk”, i Hvordan går det med integreringen? Årsrapport for 2008 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Oslo: IMDI

* Søholt, Susanne (2009): ”Le sort des demandeurs d’asile déboutés: politque locale contre politique nationale en Norvège” i Aux marges des palais. Héritages et persepctives du logement précaire en Europe. V Laflamme, C Lévy-Vroelant, D Roberstson et J Smyth (e.) L’Harmattan, Paris.

* Søholt, Susanne (2009): ”Flerkulturelle bomiljø – hva har vi lært?” I P Thyness (red.) Boligsosialt arbeid. Kommuneforlaget, Oslo.

* Søholt, Susanne (2009): Tre artikler i Husbankbladet:
Hva har vi lært? Erfaringer fra utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø.
– Oppvekst i multietniske bomiljø
– Hva skal til? (for å styrke flerkulturelle bomiljø)
Husbankbladet 4/2001. s. 5-14.

* Søholt, Susanne (2009): Et rom for meg selv! Husbankbladet nr. 2/2001.

* Søholt, Susanne (2009): Ethnic minority groups and strategies in the housing market in Oslo. The European Journal of Housing Policy, 1(3), 2001, pp. 337-355.

* Søholt, Susanne (2009): Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. Husbankbladet nr. 3/2009

* Vestel, V. (2009) The process of Hybridization: Cognition, Emotion and Experience Among Multicultural Youngsters in ”Rudenga”, East side Oslo. I Alghasi, S., Eriksen, T.H. & Gorashi, H. (red.): The Paradoxes of cultural recognition. Perspectives from Northern Europe. Research in Migration and Etnic Relations Series Farnham, Surrey, England: Ashgate, s. 181-199.

* Aasland, Aadne og Mikkel Berg (2009): ”Russisk migrasjonspolitikk som balansekunst” i Nordisk Øst-Forum vol. 2, nr. 2, s. 109-130.

 

 

2008

* Alsos, Kristin og Line Eldring (2008): “Labour mobility and wage dumping: The case of Norway.”, i European Journal of Industrial Relations 14(4)

* Bakøy, Eva (2008): “Import Eksport. Tradisjoner versus hjertets stemme”, i E. Bakøy og J.S. Moseng Filmanalytiske tradisjoner, Universitetsforlaget, Oslo: 140-152

* Bakøy, Eva (2008): “Migrant women and television”, i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning, 9/2: 7-23

* Bergh, Johannes, Tor Bjørklund og Vebjørn Aalandslid. (2008). ”Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert: Ikke-vestlige innvandrere og kommunevalget i 2007.” Samfunnsspeilet (2/2008).

* Borchgrevink, Torid og Grete Brochmann. (2008). ”Mangfold uten grenser”, Samtiden (3/2008)

* Bredal, Anja. (2008). ”Politiques et stratégies norvégiennes contre les mariages forcés”, Migrations Societé 20 (119).

* Brekke, Idunn og Arne Mastekaasa. (2008). “Highly educated immigrants in the Norwegian labour market Permanent disadvantage?”, Work, Employment and Society 22 (3)

* Brochmann, Grete. (2008). ”Elsker vi Amerika likevel?”, Samtiden (4/2008).

* Brochmann, Grete. (2008). “Immigration, the Welfare State and Working Life?
The Case of Norway”, European Review 16 (4): 529-536

* Brochmann, Grete. (2008). ”A Imigracao: Inimiga do Estado-Providencia?”, i D. Papademetriou (red.), A Europa e os seus Imigrantes no Século XXI, Lisboa: Fundacao Luso-Americana

* Brochmann, Grete. (2008).  ”Mangfold, identitet og utenrikspolitiske utfordringer”, i Globale Norge – hva nå? Oslo: Utenriksdepartementet.

* Carli, Eva Ferrari de. (2008). ”Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse – prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer”, Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 9 (1): 5-26

* Carling, Jørgen (2008): “The Human Dynamics of Migrant Transnationalism”, i Ethnic and Racial Studies 31(8): 1452–1477. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): “The determinants of migrant remittances”, i Oxford Review of Economic Policy 24(3): 582–599. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): “Toward a Demography of Immigrant Communities and Their Transnational Potential”, i International Migration Review 42(2): 449–475. Mer informasjon her.

* Horst, Cindy (2008): “The Transnational Political Engagements of Refugees: Remittance Sending Practices amongst Somalis in Norway”, i Conflict, Security and Development 8(3): 31–339. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen & Heidi Østbø Haugen (2008): “Mixed Fates of a Popular Minority: Chinese migrants in Cape Verde”, in Chris Alden, Daniel Large & Ricardo Soares de Oliveira (eds): China Returns to Africa. A Rising Power and a Continent Embrace. London: Hurst & Company (319–337). Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen & Luís Batalha (2008): “Cape Verdean Migration and Diaspora”, in Luís Batalha & Jørgen Carling (eds): Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean Migration and Diaspora. Amsterdam: Amsterdam University Press. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): “Cape Verdeans in the Netherlands”, in Luís Batalha & Jørgen Carling (eds): Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean Migration and Diaspora.. Amsterdam: Amsterdam University Press. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2008): “Interrogating Remittances: Core Questions for Deeper Insight and Better Policies”, in Stephen Castles & Raúl Delgado Wise (eds): Migration and Development: Perspectives from the South. Geneva: International Organization for Migration (43–64). Mer informasjon her.

* Djuve, Anne Britt (2008): “Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere”, i Søkelys på arbeidslivet, 1

* Farsund, A. Hidle, K, Lysgård, H.K. (2008): “The Development of City Regions in Norway: The Importance of Everyday Regional Interaction and Economic Development Policy.”, i Bukve, O., H. Halkier og P. de Souza (eds.): Towards New Nordic Regions. Politics, administration and regional development. Aalborg Universitetsforlag

*Finseraas, H. (2008)Immigration and Preferences for Redistribution: An Empirical Analysis of European Survey Data. Comparative European Politics, 6(4):407-431

* Flemmen, Anne Britt og Britt Kramvig (2008): “Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv”, i Oddbjørn Leirvåg og Åse Røthing: Verdier. Oslo; Universitetsforlaget

* Flemmen, Anne Britt og Ann Therese Lotherington (2008): “Transnational marriages – politics and desire”, i Bærenholdt, Jørgen Ole og Brynhild Granås (eds.): Mobility and Place. Enacting North European Peripheries. Aldershot; Ashgate publ (kapittel 11, s 127-139)

* Flemmen, Anne Britt (2008): “Transnational Marriages – Empirical Complexities and Conceptual Challenges. An Exploration of Intersectionality”, i Nora. Nordic Journal of Feminist and Gender research, vol. 16, no 2 2008, s 114-130.

* Hagelund, Anniken. (2008). ”For women and children! The family and immigration politics in Scandinavia”, IMISCOE Research Series, Amsterdam: Amsterdam University Press.

* Hardoy, Inés og Pål Schøne. (2008). ”Avkastning av utdanning for ikke-vestlige innvandrere: Hvorfor er den så lav?”, Søkelys på arbeidslivet 25 (3) :401-416

* Horst, Cindy (2008): “A Monopoly on Assistance? International Aid to Refugee Camps and the Role of the Diaspora”, i Afrika Spectrum 43(1): 121–131. Mer informasjon her.

*Hvinden, B. & Johansson, H. Changes in European Welfare: New Forms of Citizenship in Europe. European Papers on the New Welfare, (9):161-177 Fulltekst

*Ingebretsen, R. (2008): “Familieomsorg og kulturelt mangfold – dilemmaer og utfordringer i omsorg for eldre.” Aldring og livsløp, 25 (4): 28-33

*Jackson, J.S., Antonucci, T.C., Brown, E.E., Daatland, S.O. & Sellers, B. Race and ethnic influences on normative beliefs and attitudes toward provision of family care. I Booth, A., Crouter, A.C., Bianchi, S.M. & Seltzer, J.A. (red.): Intergenerational Caregiving. Washington D.C.: The Urban Institute Press, s. 317-331

* Jacobsen, Christine M. (2008): “Theory and Politics in Research on Muslim Minorities in Norway”, i Tidsskrift for Islamforskning, 3: 2. Fulltekst

* Jacobsen, Christine M. og Randi Gressgård. (2008): “Krevende toleranse. Islam og homoseksualitet”, i Tidsskrift for kjønnsforskning 32 (2). Fulltekst

* Kavli, Hanne C. (2008): “Introduksjon av nyankomne flyktninger og innvandrere i Danmark, Norge og Sverige.” , i Søkelys på arbeidslivet nr 1. Fulltekst

* Kvinge, Torunn and Aleksandra Rezanow Ulrichsen (2008): “Do Norwegian companies’ direct investments in Poland imply exports of labour relations?”, i Economic & Industrial Democracy, Vol 29 No. 1. Mer informasjon her.

* Langvasbråten, Trude. (2008). ”A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism”, Social Politics. International Studies in Gender, State & Society 15 (1): 32-52.

* Lotherington, Ann Therese (2008): “Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier” i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 1/2008.

* Meng-Hsuan Chou (2008): “The European Union and the Fight against Human Trafficking: Comprehensive or Contradicting?”, St Antony’s International Review (STAIR), volume 4, number 1, s 76-95

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen og Jon Rogstad. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker, Søkelys på arbeidslivet 25 (3): 417-429

* Orupabo, Julia. (2008). ”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb“, Søkelys på arbeidslivet 25 (1): 51-62

* Sicakkan, Hakan G. (2008): “Political Asylum and Sovereignty Sharing in Europe”, i Government and Opposition, 43:2

* Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2008): “Defining Trafficking Trough Empirical Work. Blurred Boundaries and their Consequences”, Gender, Technology and Development 12(1): 9-30.

*Sollund, R. (2008). Tested neutrality: Emotional challenges in qualitative interviews on homicide and rape. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 9(2): 181-201

*Takle, M. (2008). Hva er det nasjonale i Nasjonalbiblioteket? Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo, 4(1):105-115

* Vinogradov, E. og E. Isaksen (2008): “Survival of new firms owned by natives and immigrants in Norway”, i Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(1)

 

 

2007

* Andersson, Mette (2007): “Med flagget på brystet”, i Samtiden 4-2007:42-56.

* Andersson, Mette (2007): “The relevance of the Black Atlantic in contemporary sport. Racial imaginaries in Norway”, International review for the Sociology of Sport 42(1):pp.65-81

* Andersson, Mette (2007): “Migrasjon som utfordring. Kritikk av metodologisk nasjonalisme”, i Øivind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen (red.) Grenser for Kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, Oslo: Pax.

* Andersson, Mette (2007):”Corporate mulitculturalism bounces across the Atlantic. The introduction of semi-professional basketball in Norway”, i International Journal Sport Management and Marketing, Vol. 2, Nos 1/2,p.2-15

* Aure, Marit (2007): “Migrasjonsprosesser og rekrutteringskanaler: Å bli arbeidsmigrant”, i Sosiologi i Dag 37 (3-4), 9-21

* Bærenholdt, J O og Marit Aure (2007): “Tværfaglighet og sammenligning på tværs mod nord”, i T. Nyseth og S. Jentoft, A. Førde og J.O. Bærenholdt: I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget.

* Carling, Jørgen (2007): “Migration Control and Migrant Fatalities at the Spanish-African Borders”, i International Migration Review 41(2): 316–343. Mer informasjon her.

* Carling, Jørgen (2007): “Unauthorized migration from Africa to Spain”, i International Migration 45(4): 3–37.

* Carling, Jørgen (2007): “‘Diaspora’, ‘Immigration’, ‘Emigration’, ‘Population’, and ‘Remittances'”, i Richard A. Lobban & Paul Khalil Saucier (eds.): Historical Dictionary of the Republic of Cape Verde. Lanham, MD: Scarecrow Press.

*Danielsen, K. (2007): Mirganterfaringer – tilhørighet og lengsel. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 8(1):47-60

*Danielsen, K.( 2007). Enstemt eller flerstemt. Livshistorier  –  kulturspesifikke og erfaringsnære fortellinger. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

* Eldring, Line (2007): “Uviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen.”, i: Søkelys på arbeidslivet, 2/2007, s. 133-147. Fulltekst

* Eldring, Line og Paulina Trevena (2007): “Polish construction in the wake of EU enlargement.”, i: CLR-News 2/2007, s. 9-24, European Institute for Construction Labour Research. Fulltekst.

* Engebrigtsen A. & Fuglerud, Ø. (2007). Ekteskap, slektskap og vennskap. Nettverksanalyse som inntak til kulturelle prosesser. I Fuglerud , Ø. & Hylland Eriksen, T. (red.): Grenser for kultur. Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax forlag, s. 209-227

*Engebrigtsen, A. (2007). Perspektiver på autonomi, tilhørighet og kjønn blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning, 7(2):63-84 Fulltekst

*Engebrigtsen, A.I. (2007). Kinship, Gender and Adaptation Processes in Exile: The case of Tamil and Somali Families in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(5):696-727

*Engebrigtsen, A.I. (2007). Nye fiendebilder i Norge. I Raaen , P.S. & Skevik, O. (red.): Fiendebilder. Skriftserien Stiklestad nr. 10. Verdal: Stiklestad nasjonale kultursenter, s. 85-101

* Fangen, Katrine og Cecilie Thun (2007):”Unge somaliske kvinner snakker om omskjæring”, i Sosiologi i dag nr. 4 Fulltekst

* Fangen, Katrine (2007): “Citizenship among young adult Somalis in Norway”, i Nordic Journal of Youth Research, No. 4.

* Fangen, Katrine (2007): “Breaking up the Different Constituting Parts of Ethnicity – The Case of Young Somalis in Norway”, i Acta Sociologica, Vol. 50, No. 4.

* Fangen, Katrine (2007): “The need to belong and the need to distance oneself: Ethnic identification and contra-identification among Somali refugees in Norway”, i: Joakim Gundel (m.fl.) Somalia: Diaspora and State Reconstitution in the Horn of Africa, London: Adonis & Abbey Publ. Ltd.

* Fjørtoft, Kjersti (2007): “Martha Nussbaum om feminisme og politisk liberalisme”, i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 2, 2007

* Flemmen, Anne Britt (2007): “‘Det lett å være mannfolk i lag med Elena’. Norske menn om kjønn og nasjonalitet i russisk-norske ekteskap”, i Marit Anne Hauan (red): Maskuliniteter i Nord. Tromsø: Universitetet i Tromsø, KVINNFORSKs skriftserie, nr 6/2007 (s 111-127) (Artikkelen er tidligere publisert i DIN. Tidsskrift for religion og kultur i 2004.)

* Flemmen, Anne Britt (2007): “Russiske kvinner i nordnorske aviser – minoritets- og majoritetskonstruksjone”, i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 1,2007, s 37-54

* Gressgård, Randi (2007): “Anerkjennelse: Hvilke forskjeller er relevante?”, in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 6(1) 2007: 10-26.

* Gressgård, Randi (2007): “Det beste fra to kulturer: Frihet og fellesskap”, i Øivind Fuglerund og Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for kultur. Perspektiver på minoritetsforskning. Oslo: Pax

* Hidle, K. (2007): “Mobilitet og det multikulturelle byrom: Hva skjer med stedsmyten, grenser og forskjellighet? Eksempler fra Kristiansand, Norge. “ Nordisk Museologi nr. 2:2007.

* Hidle, Knut. (2007): “Place, Geography and the Concept of Diaspora – A Methodological Approach.”, i: Ajaya Kumar Sahoo og Brij Maharaj (red.): Sociology of Diaspora: A Reader, s. 94-112. New Delhi: Rawat Publications.

* Horst, Cindy (2007): “The Somali Community in Minneapolis: Expectations and Realities”, i Abdi Kusow og Stephanie Bjork (red.), From Mogadishu to Dixon: The Somali Diaspora in a Global Context. Trenton, NJ: Red Sea Press. Mer informasjon her.

* Horst, Cindy (2007): “The Role of Remittances in the Transnational Livelihood Strategies of Somalis”, i Ton van Naerssen, Annelies Zoomers og Ernst Spaan (red.): Global Migration and Development. London: Routledge. Mer informasjon her.

* Horst, Cindy (2007): “Connected Lives: Somalis in Minneapolis Dealing with Family Responsibilities and Migration Dreams of Relatives”, i Osman Farah, Mammo Muchie & Joakim Gundel (red.): Somalia: Diaspora and State Reconstitution in the Horn of Africa. London: Adonis and Abbey (89–101). Mer informasjon her.

*Ingebretsen, R. (2007). Flerkulturell omsorg – til hvem og hvordan? Aldring og livsløp, 24(3):18-23

*Ingebretsen, R. (2007). Flerkulturelt omsorgs- og arbeidsmiljø. Aldring og livsløp, 24(4):12-19

* Jacobsen, Christine M. (2007): “Unge norske muslimer om kjønn og likeverd”, i NIKK magasin nr. 1

* Kjørholt, Anne Trine (2007): “Childhood as a Symbolic Space: Searching for Authentic Voices in the Era of Globalisation.”, i Children’s Geographies 5(1-2), pp. 29-42.

* Kukarenko, Natalia (2007): “Normative masculinities and men’s practices in Russia”, i Marit Anne Hauan (red.): Maskuliniteter i Nord. Kvinnforsks skriftserie, nr 6/2007

* Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft (2007): “Gender, Capabilities and Democratic Citizenship”, i Bjørn Hvinden og Håkan Johansson (red.): Citizenship in Nordic Welfare States: Dynamics of Choice, Duties and Participation in a Changing Europe. London: Routledge (kapittel 8)

* Lotherington, Ann Therese og Anne Britt Flemmen (2007): “Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet” i Sosiologi i dag nr 3-4, 2007, s 59-82

*Moseng, B.U. (2007). Kultur som forklaring av norske holdninger til innvandring og innvandrere – trender i norsk opinion fra 1970-2006. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

*Moshuus, G. (2007). Konge og taper: Historien om Vat. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

*Nergard, T.B. (2007): “Minoritetsspråklige foreldres oppmøte til skolesamarbeid”. Utdanning, 2007(9):64-68

* Rudmin, F. W., Villemo, C., & Olsen, B. (2007): “Acculturation of the majority population: How Norwegians adopt minority ways”. Psykologisk Tidsskrift, 11 (3), 43-51.

* Rudmin, F. W. (2007): “Acculturation alchemy: How miscitations make biculturalism appear beneficial.”, i Psykologisk Tidsskrift, 11(2), 4-10. Fulltekst

*Seeberg, M.L. (2007). Utenfor den nasjonale kroppen: barn/asylsøker. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 2007(2):35-48

* Skilbrei, May-Len (2007): “Innledning”,i Sosiologi i dag (temanummer om migrasjon) 37(3/4): 3-8.

* Skilbrei, May-Len (2007): “Natashas to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon, prostitusjon og skam”, Tidsskrift for kjønnsforskning 31(1): 5-20

*Sollund, R. (2007). Canteen banter or racism? Is there a relationship between Oslo police´s use of derogatory terms and their attitudes and conduct towards ethnic minorities? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8(1):77-96 Fulltekst

*Sollund, R. (2007). Uniformens mange ansikter. Søkelys på arbeidslivet, 24(3):323-337 Fulltekst

*Sollund, R. (2007): Politikultur og ukultur. Politiets stereotypisering av etniske minoriteter. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax

*Takle, M. (2007). EU Citizens: Challenging the Notion of German National Political Community, 1990-2005. International Journal of the Sociology of Law, 35(4):178-191

*Vestel, V. (2007). Populærkultur, relasjonsdannelser og sosial kompetanse på Rudenga”, Oslo øst. I Strandbu, Å. & Øia, T. (red.): Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag, s. 105-125

* Vinogradov, E. og L. Kolvereid (2007): “Cultural background, human capital and self-employment rates among immigrants in Norway”, i Entrepreneurship and Regional Development, 19(4)

* Øien, Cecilie (2007): “The Angolan diaspora in Lisbon: An introduction.” s. 23-33 i
Economia Global e Gestão (No. 3, Vol. 11, December). Special issue related to the Angola em Movimento/Angola in Movement project.

* Aase, Thor Halvdan (2007): “Ærens grammatikk”, i Øivind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for Kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, Oslo: Pax.

* Aase, Thor Halvdan (2007): “The Grammar of Honour”, i Thomas Hylland-Eriksen Øivind Fuglerud (red): The Limits of Cultural Explanation (in Norwegian). Pax Publishers, Oslo

 

2006

* Andersson, Mette (2006): “Ethnic Entrepreneurs: identity politics among ethnic Pakistani students in Norway”, i H. Sicakkan og Y. Lithman (red): What Happens When the Society is Diverse, New York: Edwin Mellen Press.

* Andersson, Mette (2006): “Colonialisation of Norwegian Space: Identity Politics in the Streets of Oslo in the 1990s”, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr. 1/2006: 6-24.

*Bagge, C.M. & Enger, T.A. & Seeberg, M.L. (2006). Hjemme hos barn som bor i asylmottak Barnehagefolk, 22(3):60-65 last ned hele tidsskriftet

* Bakøy, Eva (2006): “Television and Ethnic Minorities”, i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning nr. 1/2006

* Bakøy, Eva (2006): “Å føle seg hjemme langt hjemmefra. Innvandrere og satellittfjernsyn”, i Norsk Medietidsskrift nr. 2/2006

*Bay, A.H. & Pedersen, A.W. (2006). The limits of social solidarity. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state. Acta Sociologica, 49(4):419-436

* Brochmann, Grete and Jon Erik Dølvik (2006): “Is immigration an enemy of the welfare state? Between human rights and realpolitik in European immigration policies”, i: D. Papademetriou (red.): Managing Migration: A Policy Agenda for Economic Progress and Social Cohesion. Washington DC: Migration Policy Institute.

* Djuve, Anne Britt og Hanne C Kavli (2006): “Velferdsstatens skreddere. Skjønn og brukermedvirkning i flyktningtjenesten.” i: Tidsskrift for velferdsforskning 2006/4: 210-222.

* Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2006): “Industrial relations responses to migration and posting of workers after EU enlargement: Nordic trends and differences”, i: Transfer- European Review of Labour and Research 2/2006. Brüssel: European Trade Union Institute (ETUI)

*Engebrigtsen, A.I. (2006). Norbert Elias: Makt, skam og sivilisering: Somaliere i eksil i det norske samfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning, (1):109-124 last ned hele tidsskriftet

* Fangen, Katrine og Karin Harsløf Hjelde (2006):”Oppfølging, nærhet og respekt – Somalieres forståelse og hjelpepraksis ved psykososiale vanskeligheter”, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr 7 (2). Fulltekst

* Fangen, Katrine (2006): “Humiliation as Experienced by Somalis in Norway”, Journal of Refugee Studies, volum 19/1 Fulltekst

* Fangen, Katrine (2006): “Stolthet og krenkelse – somalieres opplevelser av tilværelsen i Norge”, Tidsskrift for norsk psykologforening, nr. 12.

* Fangen, Katrine (2006): “Assimilert, hybrid eller inkorporert i det etniske? Tilpasning og identifikasjon blant somaliere i Norge”, Sosiologisk tidsskrift nr. 1 Fulltekst

* Flemmen, Anne Britt (2006): “‘From one space girl to another’ – refleksjoner omkring kjønn, kropp og rom.”, i Keld Buciek, Jørgen Ole Bærenholdt, Michael Haldrup og John Pløger (red.): Rumlig praksis. Festskrift til Kirsten Simonsen. Frederiksberg; Roskilde Universitetsforlag (s 176-188)

* Friberg, Jon Horgen (2006). Sosial eksklusjon og deltakelse blant ungdom med innvandrerbakgrunn. I Fattigdom blant barn, unge og familier – Et kunnskaps- og erfaringshefte. Barne- og likestillingsdepartementet 2006.

*Fuglerud, Ø. (2006). Staten og flyktningene – eller `Trademark Norway` og spørsmålet om utsidens innside. Norsk antropologisk tidsskrift, 2006(3-4):225-231

*Fuglerud, Ø. og Engebrigtsen, A. (2006). Culture, networks and social capital: Tamil and Somali immigrants in Norway. Ethnic and Racial Studies, 29(6):1118-1134

* Gotaas, Nora (2006): Cultural background and Communication in Court. In Dahl, Jensen, Nynäs (eds.): Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication. Unipub forlag, Oslo Academic Press

* Gressgård, Randi og Christine M. Jacobsen (2006): “Beyond Man: In Defence of Multiple Identities”, i Hakan Sicakkan og Yngve G. Lithman (red.): What Happens when Society is Diverse? Multidimentional Identities. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellem Press.

* Hidle, K., Cruickshank, J. & Nesje, L.M. (2006): “Market, commodity, resource, strength. – Logics of Norwegian rurality.”, i Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography Vol. 60, nr. 3. s 189-198. Oslo.

* Horst, Cindy (2006): “Buufis amongst Somalis in Dadaab: The Transnational and Historical Logics Behind Resettlement Dreams”, i Journal of Refugee Studies 19(2): 143–157.

* Horst, Cindy (2006): “Refugee livelihoods: Continuity and Transformations”, i Refugee Survey Quarterly 25(2): 6–22. Mer informasjon her.

* Jacobsen, Christine M. (2006): “Beyond ‘Man’ In Defence of Multidimensional Identities”, i Yngve G. Lithman og Hakan G. Sicakkan (red.): Envisioning Togetherness: Politics of Identity and Forms of Belonging. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press

* Kavli, Hanne C. (2006): Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger. Ss 25-24 i Integreringskart 2006. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

* Lithman, Yngve (2006): “McJihad: Globalization, Radical Transnationalism, and Terrorism of the Diaspora”, i Hakan G.Sicakkan og Yngve Lithman (red.) What Happens When the Society is Diverse? Exploring Multidimensional Identities. New York: Edwin Mellen Press.

* Lithman, Yngve (2006): “Diversity and Multidimensional Identities”, i Hakan G. Sicakkan og Yngve G. Lithman (red): What Happens When the Society is Diverse? Exploring Multidimensional Identitites. New York: Edwin Mellen Press.

* Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft (2006): “Russiske innvandrerkvinner i ekteskapets lenker”, i NIKK magasin, nr 1, 2006

* Naustdalslid, Jon (2006): “The Use and Usefulness of Social Science Research” in Report: International Forum on the Social Science – Policy Nexus. Globalization and Intercultural Linkages: The Case of Migration and Intercultural Linkages between Pakistan and Norway, Buenos Aires 20-24 February 2006. The Norwegian National Commission for UNESCO, Oslo

*Nergård, T.B. (2006). Samarbeidet mellom skulen og foreldre med innvandrarbakgrunn. Utdanning, 2006(19):58-61 og 46-50 les hele innlegget

* Rudmin, F. W. (2006): “Debate in science: The case of acculturation.”, i AnthroGlobe Journal. (Retrieved May 20, 2008 from http://www.anthroglobe.info/docs/rudminf_acculturation_061204.pdf) Fulltekst

*Seeberg, M.L. & Dahle, R. (2006). Innvandrede helsearbeidere – og et inkluderende arbeidsliv? I Hammer, T. & Øverbye, E. (red.): Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 79-102

*Seeberg, M.L. (2006). En flerkulturell skole der alle er like. I Brock-Utne, B. & Bøyesen, L. (red.): Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør: Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Bergen: Fagbokforlaget, s. 110-121.

*Seeberg, M.L. (2006). The flip side of equality: Difference evasion in the Norwegian curriculum and in the classroom. I Talib, M-T. (red.): Diversity: a challenge for educators. Research in Educational Sciences 27. Turku: Finnish Educational Research Association, s. 41-66.

*Seeberg, M.L., Bagge, C.M. & Enger, T.A. (2006). Småbarn i asylmottak. Norges Barnevern, 83(3):19-29

* Sicakkan, Hakan G. (2006): “Mangfold og den offentlige sfære”, i Stat & Styring 16(3)

*Sollund, R. (2006). Innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv, inkludert eller marginalisert? I Hammer, T. & Øverbye, E. (red.): Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 52-78.

*Sollund, R. (2006). Mechanistic versus organic organisationss’ impact on immigrant women’s work satisfaction and occupational mobility. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 6(4):287-307.

*Sollund, R. (2006): Racialisation in police stop and search practice – the Norwegian case. Critical Criminology, 14(3):265-292.

*Takle, M. (2006). Statsborgerskapsdebatt i Norge og Tyskland. Internasjonal Politikk, 64(2):199-212.

*Walle, T.M. (2006). Kjønn og etnisitet. I Lorentzen, J. & Mühleisen, W. (red.): Kjønnsforskning: En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget, s. 218-226.

*Walle, T.M. (2006). Pakistan: Lovers vs. Wives. I Jones, A. (red.): Men of the Global South: A Reader. New York: Zed Books, s. 50-55.

* Ødegård, Anne Mette (2006): “Using East European labour – a safety risk on Norwegian construction sites?” I: CLR News No 3/2006. European Institute for Construction Labour Research. Fulltekst

*Øia, T. (2006). Nye tall om ungdom. Osloungdom – rus og kriminalitet i et tiårsperspektiv. Tidsskrift for ungdomsforskning, 6(2):87-99 Fulltekst

* Aase, Thor Halvdan (2006): “The Push-Pull Thesis: Why people move or remain.”, i S. Uglevik Larsen: Teori og metode i geografi. Bergen: Fagbokforlaget.

 

 

2005

* Andersson, Mette (2005): “Individualized and Collectivized Bases for Migrant Youth Identity Work”, i Y.G. Lithman, M. Andersson og O. Sernhede: Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life. Göteborg: Daidalos.

* Andersson, Mette (2005): “Bad guys og good guys. Om rasismebegrepet I den norske innvandringsdebatten”, i P2-akademiet Bind XXXII, p. 164-176. Oslo: Transit.

*Carling, Jørgen (2005): “Incorporating Insight from Migration Research into Policy on Remittances”, i OECD (red.): Migration, Remittances and Development. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (289–296).

*Danielsen, K. (2005): Sted, identitet og multikulturalitet.  I Swensen, G. (red). En plass for alle. Kulturminner og kulturmøters plass i det flekulturelle Norge. NIKU-rapport  nr.5 /2005

*Daatland, S.O. (2005). Aldring i utlendighet. Aldring og livsløp, (3):12-15

*Engebrigtsen, A. (2005). Somaliere i Norge. Noen trekk fra tilpasning i eksil. I Nes, K., Skoug, T. & Strømstad, M. (red.): Somaliere i Norge. Perspektiver på språk,religion og integrering. Opplandske Bokforlag, s. 168-180

*Fangen, Katrine (2005):”The need to belong and the need to distance oneself: Ethnic identification and contra-identification among Somali refugees in Norway” i: Tove Skoug (red.): Somaliere i Norge, Oplandske bokforlag.

*Fuglerud, Ø. (2005). Inside Out: The Reorganization of National Identity in Norway. I Thomas Blom Hansen og Finn Stepputat: Sovereign Bodies. Citizens, Migrants and States in the Postcolonial World. Princeton og Oxford: Princeton University Press

* Gressgård, Randi (2005): “Hva mener regjeringen med flerkulturelt mangfold?”, i Nytt norsk tidsskrift 22(1) 2005: 72-79.

* Gressgård, Randi (2005): “Opprør med stil. Forholdet mellom identitet, estetikk og subkulturell motstand”, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 4(1) 2005: 13-20.

* Gressgård, Randi (2005): “Muslimer med slør, anorektikere og transseksuelle: Hva har de til felles?”, i Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 29(1) 2005: 21-34.

* Haugen, Heidi Østbø & Jørgen Carling (2005): “On the Edge of the Chinese Diaspora: The Surge of Baihuo Business in an African City”, i Ethnic and Racial Studies 28(4): 639–662. Mer informasjon her.

* Ingebretsen, R. (2005). Kulturelt mangfold i omsorgen. Aldring og livsløp, 22(2):8-13

* Jackson, J.S., Brown, E., Antonucci, T. & Daatland, S.O. (2005). Ethnic diversity in ageing, multicultural societies. I Johnson, M.L. (red.): The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press, s. 476-481

* Jacobsen, Christine M. (2005): “Religiosity of young Muslims in Norway: the quest for authenticity”, i Jocelyne Cesari (ed.) European Muslims and the Secular State, by The Network of Comparative Research on Islam and Muslims in Europe, London: Ashgate

* Lithman, Yngve (2005): “The Cultural Constructions of Nationalisms. Nation, Person, Time and Territory in First Nation – White Realtionships in Canada”, i Hakan G. Sicakkan og Yngve G. Lithman (red.): Changing the Basis of Citizenship in the Modern State. Political Theory and the Politics of Diversity. New York: Edwin Mellen Press.

* Lithman, Yngve (2005): “The Social, the Cultural, the Aesthetic: Modes of Belonging among Migrant Youth”, i Mette Andersson, Yngve Lithman & Ove Sernhede (red.): Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life. Gothenburg: Daidalos.

* Moen, B. (2005). Omsorg og ansvar for minoritetsetniske eldre. I Nord, R., Eilertsen, G. & Bjerkreim, T. (red.): Eldre i en brytningstid. Oslo: Gyldendal, s. 84-93

* Moshuus, G.H. (2005). The Gangster as Hero. Ethnic Identity on the Streets of Oslo. I Lalander, P. & Salasuo, M. (red.): Drugs and Youth Cultures – Global and Local Expressions. NAD publication 46. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, s. 147-166

* Orderud, Geir Inge and Onsager, Knut (2005): “Asians on the Norwegian labour market: industrial concentration and self-employment careers”. In Spaan, Ernst; Hillmann, Felicitas; and Naerssen, Ton van (eds.) Asian Migrants and European Labour Markets – Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe. Abingdon, UK: Routledge

* Rogstad, Jon og Oddbjørn Raaum og Knut Røed (2005): “Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion.”, i Memorandum nr. 13. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

* Sicakkan, Hakan G. (2005): “Senses That Make Noise & Noises That Make Sense. Three Techniques for Scaling Attitudes to Immigration”, i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning, 5(1)

* Sollund, R. (2005). Obstacles and possibilities in police research. Outlines. Critical Social Studies, 7(2):43-65

* Sollund, R. (2005). Innvandrerkvinner- inkludert eller marginalisert?. I Hammer, T. & Øverbye, E. (red.):  Strategier for et inkluderende arbeidsliv. Oslo: Gyldendal akademisk.

* Strandbu, Å. & Hegna, K. (2005). Experiences of Body and Gender Identity among Young Female Norwegian Basketball Players. Sport in Society, 9(1):108-127

* Strandbu, Å. (2005). Identity, embodied culture and physical exercise – stories from Muslim girls in Oslo with immigrant background. Young. Nordic Journal of Youth Research, 13(1):27-45

* Søholt, Susanne (2005): ”Etniske minoriteter og integrasjon på boligmarkedet.”
Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. nr. 6/2005. s. 30-35

* Tyldum, Guri og Anette Brunovskis (2005): “Describing the unobserved: Methodological challenges in empirical studies on human trafficking”, i International Migration 43(1-2): 17-34.

* Walle, T.M. (2005). Cricket og norskpakistanske mannsfellesskap. NIKK magasin, (1):44-47

 

 

2004

* Andersson, Mette (2004): “Identitetsarbeid og identitetspolitikk”, i Sosiologi i Dag, 34(3): 55-82.

* Carling, Jørgen (2004): “Emigration, Return and Development in Cape Verde: The Impact of Closing Borders”, i Population, Space and Place 10(2): 113–132. Mer informasjon her.

* Danielsen, K. (2004). Med kostskole i bagasjen. Migrasjon og sosial mobilitet. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 115-142

* Danielsen, K., Moen, B. & Helset, A. (2004). Transnasjonale og nasjonale eldreliv. En studie av stedets og hjemmets betydning i eldre år. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 33-64

* Engebrigtsen, A.I. , Bakken, A. & Fuglerud, Ø. (2004). Somalisk og tamilsk ungdom. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 142-174

* Fuglerud, Ø. (2004). Constructing exclusion. The micro-sociology of an immigration department. Social Anthropology, 12(1):25-40

* Fuglerud, Ø. (2004). Forståelser av tid og rom i den tamilske diasporaen. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo:Pax Forlag, s. 92-115

* Fuglerud, Ø. (2004). Space and Movement in the Sri Lankan Conflict. I Essed, P., Frerks, G. & J. Schrijvers (red.): Refugees and the Transformation of Societies: agency, policies, ethics and politics. New York/Oxford: Berghahn Books, s. 42-52

* Farstad, G.R. (2004). “Jeg liker å være hjemme.” Feministiske utfordringer i en flerkulturell kontekst. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 287-307

* Flemmen, Anne Britt (2004): “‘Det lett å være mannfolk i lag med Elena’. Norske menn om kjønn og nasjonalitet i russisk-norske ekteskap.”, i DIN. Tidsskrift for religion og kultur, nr 2-3, s 64-73

* Friberg, Jon Horgen og Monica Lund (2004): “Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger.”, i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004

* Gressgård, Randi (2004): “Den rettferdige rasismen”, in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 5(2) 2004: 140-146.

* Hanssen, Gro Sandkjær (2004) ”Minoriteter og demokrati”, kapittel 6 i Midgaard, Knut og Bjørn Erik  Rasch (2004) Demokrati – vilkår og virkninger. (2. utgave) Bergen: Fagbokforlaget (2004), s 133-160.

* Heyerdahl, S., Kvernmo, S. & Wichstrøm, L. (2004). Self-reported behavioural/emotional problems in Norwegian adolescents from multiethnic areas. European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, (13):64-72

* Jacobsen, Christine M. (2004): “Negotiating Gender: Discourse and Practice among Young Muslims in Norway”, i Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 17 (1)

* Kavli, Hanne C. (2004a), “From cooking class to carpentry shop”, i Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Nordisk Ministerråd. ANP 2004:706.

* Lithman, Yngve (2004): “When Researchers Disagree: Epistemology, Multiculturalism, Universities and the State”, i Ethnicities 4(2)

* Moshuus, G.H. (2004). Samtale med Aki. Det jeg lærte av å lære om gangsta-rap. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 209-234

* Nergård, T.B. (2004). Gratis barnehage for familier med innvandrerbakgrunn – konsekvenser for mors integrasjon i det norske samfunnet. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (1)

* Pedersen, A.W. (2004). Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere. Trygd&Pensjon, (6)

* Seeberg, M. L. (2004). Antropologer og multikulturalisme i Norge og andre steder. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 15(4):215-226

* Seeberg, M.L. (2004). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (2):95-108

* Seeberg, M.L. (2004). Eksil eller diaspora? Hjem eller hjemland? Vietnamesiske tilhørigheter. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 64-92

* Sollund, R. (2004). Innvandrerne – den nye underklassen? Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (2):114-133

* Sicakkan, Hakan G. (2004): “The Modern State, the Citizen and the Perilous Refugee”, i Journal of Human Rights 3(4)

* Strandbu, Å. (2004). To jenters fortellinger om trening, og problemer med noen rådende syn på kjønnsidentitet. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 307-330

* Vestel, V. (2004). “Napapijiri Geographic”, norske flagg, og “wolla”-stilen: semiotisk kreativitet blant unge menn i et flerkulturelt ungdomsmiljø på Rudenga, Oslo øst. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo:Pax Forlag, s. 234-260

* Vestel, V. (2004). A community of differences: Social relations, popular culture and leisure in a multicultural suburb, in a multicultural suburb, in “Rudenga” East side Oslo. World Leisure, 46(1):46-55

* Walle, T.M. (2004). Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 330-355

* Walle, T.M. (2004). Menns liv i Lahore, Pakistan. Babylon – Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika, 2(1): 54-63

* Walle, T.M. (2004). Virginity vs. Decency: continuity and change in Pakistani men`s perception of sexuality and women. I Chopra, R., Osella, C. & Osella, F. (red.): South Asian Masculinities. Context of change, Sites of Continuity. Women Unlimited, s. 96-131

* Øia, T. & Torgersen, L. (2004). Innvandrerungdom og marginalisering. I Fuglerud, Ø. (red.): Andre bilder av “de andre”. Transnasjonale liv i Norge. Oslo: Pax Forlag, s. 175-209

 

2003

* Andersson, Mette (2003): “Immigrant youth and the dynamics of marginalization”, i Young, 11(1), 74-89.

* Aure, Marit (2003): “Forskning i et grenseland”, i PLAN nr.6. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

* Danielsen, K. (2003). Det norske sett med nye øyne. Tidsskrift for samfunnsforskning, 44(1):131-135

* Gressgård, Randi (2003): “Ein paradoksal integreringspolitikk”, i Syn & Segn 109(3) 2003: 26-32.

* Hanssen, Gro Sandkjær (2003) ”Retten til effektiv deltakelse: Underliggende demokratiteoretiske syn i folkerettslige bestemmelser om politiske minoritetsrettigheter” i Mennesker og rettigheter. Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. 2003:4, 385-402.

* Engebrigtsen, A. (2003). The child´s – or the state´s best interest? An examination of the ways immigration officials work with unaccompanied asylum seeking minors in Norway. Child & Family Social Work, 8(3):191-200

* Fuglerud, Ø. (2003). Generøst forræderi, eller sosialantropologisk vådeskudd? Tidsskrift for samfunnsforskning, 44(1):97-104

* Fuglerud, Ø. (2003). Kontroll og korrupsjon: Et bidrag til historien om den norske innvandringshistorien. Norsk antropologisk tidsskrift, 14(2-3):137-146

* Jacobsen, Christine M. og Randi Gressgård (2003): “Questions of Gender in a Multicultural Society”, i Nordic Journal of Women’s Studies (NORA) 11(2) 2003: 69-77.

* Kavli, Hanne C. (2003): “Familiepolitiske dilemma i det flerkulturelle samfunnet.”, kap 9 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.): Nye familier – ny familiepolitikk? Oslo: Gyldendal Akademisk

* Lithman, Yngve (2003): “Radical Transnationalism and Terrorism of the Diaspora”, i J. Cesari (red.): European Muslims and the Secular State in a Comparative Perspective. Paris: G.S.R.L. (CNRS & Ecole des Haut. Etudes)

* Rudmin, F. W. (2003): “Catalogue of acculturation constructs: Descriptions of 126 taxonomies, 1918 – 2003.”, i W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (eds.), Online readings in psychology and culture. Bellingham, WA: Center for Cross-Cultural Research, Western Washington University. (Retrieved December 12, 2005, from http://www.ac.wwu.edu/~culture/rudmin.htm) Fulltekst

* Rudmin, F. W. (2003): “Critical history of the acculturation psychology of assimilation, separation, integration, and marginalization.” Review of General Psychology, 7, 3-37. Fulltekst

* Rudmin, F. W. (2003): “Field notes from the quest for the first use of “acculturation”.”, i Cross-Cultural Psychology Bulletin, 37(4), 24-31. Fulltekst

* Sicakkan, Hakan G. (2003): “Politics, Wisdom and Diversity. Or Why I don’t want to be tolerated”, i Norwegian Journal of Migration Research, 2003/1 (April)

* Sollund, R. (2003). Hvilke faktorer hemmer og fremmer innvandrerkvinners yrkesmessige mobilitet. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, (2):114-133

* Strandbu, Å. (2003). Aerobic for innvandrerkvinner – et møtested for motstridende kroppsidealer? I B. Hølge-Hazelton (red.): Perspektiver på ungdom og krop. Roskilde: Roskilde universitetsforlag, s. 149-166

 

 

2002

* Andersson, Mette (2002): “Identity Work in Sports. Ethnic Minority Youth, Norwegian Macro-debates and the Role Model Aspect”, i Journal of International Migration and Integration, 3(1), 83-106.

* Bergersen, A. (2002): “Seksualitetens globalisering”, i Kvinneforskning nr 1

* Fuglerud, Ø. (2002). The Housewife and the Soldier. Tamil constructions of womanhood in the age of migration. Kvinder, køn & forskning, 2: 20-30

* Gressgård, Randi og Christine M. Jacobsen (2002):”En kvinne er ikke bare en kvinne. Kjønnsproblematikk i et flerkulturelt samfunn”, i Cathrine Holst (red): Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Orderud, Geir Inge (2002): “Young adults in the Norwegian periphery – migration plans and migration motives”. In Journal for Youth research. No. 1, Vol 2, pages 83-88

* Pedersen, W. (2002). Dyd i ars erotica: Forelskelse og seksualitet blant muslimske jenter i Norge. Sosiologisk tidsskrift, 10(3):209-237

* Seeberg, M.L. (2002). Alle barn er like? Pedagogisk Profil, 8(2):12-15

* Seeberg, M.L. (2002). Han tynne med det runde hodet: Forskjellsblindhet på pensum. Tidsskriftet Bedre skole, 3:72-79

* Strandbu, Å. (2002). Idrettens betydning som flerkulturell integrasjonsarena. I Ø. Seippel (red.):Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn, Oslo: Novus, s. 123-153

* Torgersen, L. (2002). Sammenhengen mellom depressivt stemningsleie og relasjoner til foreldre. En studie av andregenerasjons pakistanske innvandrere og ungdommer av norsk opprinnelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 38:640-648

* Vestel, V. (2002). Møteplasser i gråsonen – musikk, dans og stil i et flerkulturelt ungdomsmiljø på Rudenga, Oslo øst. I S. Bjørkås (red.): Individ, identitet og kulturell erfaring. I skriftserien Kulturstudier. Kristiansand: Høyskoleforlaget og Senter for kulturstudier, s. 133-160

2001

* Andersson, Mette (2001): “Ethnic Entrepreneurs – Identity Work as Negotiations of Gender, Ethnicity and Generation”, i L.A. Ytrehus: Forestillinger om “den andre” Kristiansand: Høyskoleforlaget.

* Aure, Marit (2001): “Innovative Traditions? Coping Processes among Households, Villages and the Municippality”, i Aarsæther N and JO Bærenholdt: The Reflexive North, NORD 2001/10

* Ellingsen, W. (2001): “The Significance of Migration for Rural Development in the Humid Upland Farming System of Nepal”, i S. von der Heide og Hoffmann, T. (eds.): Aspects of Migration and Mobility in Nepal. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar

* Fuglerud, Ø. (2001). Time and space in the Sri Lanka-Tamil diaspora. Nations and Nationalism, 7(2): 195-213

* Jacobsen, Christine M. (2001): Ung, muslim og kvinne på norsk, i NIKK magasin nr.1.

* Lithman, Yngve (2001): “Reflections on the Social and Cultural Dimensions of Children’s Elite Sport in Sweden”, i N. Dyck (red.): Games, Sports and Cultures. Oxford: Berg.

* Lithman, Yngve, Trond Petersen og Björg Aase Sörensen (2001):”Mellom faktiske og forestilte forskjeller – synlige minoriteter på arbeidsmarkedet”, i Norsk Tidskrift for migrasjonsforskning. 2001:1.

* Moen, B. (2001). Eldresenteret som flerkulturell møteplass. Aldring & Eldre, 18(3):16-24

* Moen, B. (2001). Omsorg for alle – også for eldre fra etniske minoriteter. Aldring & Eldre, 18(1):18-24

* Rudmin, F. W., & Ahmadzadeh, V. (2001): “Psychometric critique of acculturation psychology: The case of Iranian migrants in Norway.”, i Scandinavian Journal of Psychology, 42, 41-56. Fulltekst

* Sollund, R. (2001). Migrasjon og utdannelse som midler til et bedre liv. NIKK-magasin, (1)

* Sollund, R. (2001). Political Refugees´ Violence in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2(1):84-103

* Sollund, R. (2001). You must learn Norwegian first, before you make a dream. Søkelys på arbeidsmarkedet, (2):233-241 (last ned hele tidsskriftet)

* Torgersen, L. (2001). Patterns of self-reported delinquency in children with immigrant parent, two immigrant parents and Norwegian born parents. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2:213-227

* Vestel, V. (2001). Aesthetics in the Grey Zone – Music, Dance and Style among Multicultural Youths in Rudenga, East Side Oslo. I J. Gripsrud (red.): The Aesthetics of Popular Art. Bergen, NFRs Program for kulturstudier: Høyskoleforlaget, s. 213-140

 

2000

* Bakken, A. og M. Sletten (2000). Innvandrerungdoms planer om høyere utdanning – realistiske forventninger eller uoppnåelige aspirasjoner? Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(1):27-36 Fulltekst

* Engebrigtsen, A. (2000). “Når sigøynere blir gentlemen.” Gaver fra Norge og andre ressurser som grunnlag for voldsutøvelse mellom sigøynere og landsbyfolk i Romania. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 11(3):253-264

* Fuglerud, Ø. (2000). Tenke globalt – handle lokalt. Om etnisk implosjon på Sri Lanka. Norsk antropologisk tidsskrift, 11(3):227-239, 266

* Seeberg, M.L. (2000). Integriteten som offer. Invandrare och Minoriteter, 4, s. 19-20

* Skilbrei, M-L. (2000). Oss og dem – igjen. Fontene, 5, s. 36-37

* Sollund, R. (2000). På bunnen av hotellet. Søkelys på arbeidsmarkedet, (2):245-255 Fulltekst/p>