PhD-avhandlinger

2016

*Carretero, Maria Hernandez  Leaving to belong: migration, transnational connectedness and social becoming     Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

2015

*Erstad, Ida (2015) Here, now and into the future: Child rearing among Norwegian-Pakistani mothers in a diverse borough in Oslo, Norway. Sosialantropologisk insitutt, Universitetet i Oslo

*Hermansen, Are Skeie (2015) Coming of Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

*Tyldum, Guri (2015) The social meanings of migration.  Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

2014

*Jahnsen, Synnøve Økland (2014) «Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel». Doktoravhandling, Universitetet i Bergen

*Røe, Melina (2014) Gode grep for varig endring? Flyktninger på vei fra sosialhjelp til arbeid. Doktoravhandling ved NTNU. Trondheim

2013

* Bygnes, Susanne (2013): Diversity Dilemmas: Majority approaches to diversity in Norway and Europe. PhD dissertation, University of Bergen.

*Eggebø, Helga (2013) The Regulation of Marriage Migration to Norway. PhD-dissertation, University of Bergen. 

*Eriksen, Ingunn Marie (2013) Young Norwegians. Belonging and becoming in a multiethnic high school. PhD dissertation, University of Oslo.

* Friberg, Jon Horgen (2013): The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU’s eastern enlargement. PhD Dissertation, University of Oslo.

*Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2013) Determining Discrimination: A Multi-Method Study of Employment Discrimination Among Descendants of Immigrants in Norway. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo

 

2012

* Goth, Ursula (2012): Immigrants use of the General Practitioner Scheme – A Mixed Method study analyzing access of Primary Health Care service facilities in acute but not life-threatening medical situations. PhD dissertation, University of Oslo. ISBN 978-82-8264-313-9.

* Øverland, Gwynyth Marshall (2012): Post traumatic survival: a study of Cambodian resilience. PhD dissertation, University of Agder.

 

2011

* Sajjad, Torunn Arntsen (2011): Hvis det fødes et sykt barn, hva tror du det skyldes? En medisinskantropologisk studie av genetisk veiledning blant pakistansknorske familier. Oslo: Seksjon for medisinsk antropologi og historie, Institutt for helse og samfunn, UiO.

2009

* Ellingsen, Anne (2009) Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies. PhD-avhandling. Universitet i Oslo.

* Fandrem, Hildegunn (2009): Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying. PhD-avhandling. Universitetet i Stavanger.

* Hartmann, Margrete (2009) Acculturation and Adjustment of Immigrant Adolsescents in Norway: Focus on belonging and Performing in School. PhD-avhandling. Santa Barbara, CA: University of California.

 

2008

* Aure, Marit (2008): Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999- 2002, Universitetet i Tromsø

* Moen, B. (2008). “Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i
transnasjonale familier.”
Doktorgradsavhandling ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

* Vinogradov, E. (2008): Immigrant entrepreneurship in Norway. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø.

 

 

2007

* Vassenden, A. (2007): Flerkulturelle forståelsesformer. En studie av majoritetsnordmenn i multietniske boligområder, Universitetet i Oslo

* Susanne Søholt (2007): Gjennom nåløyet – en sammenligning av tilpasninger til boligmarkedet blant hushold av pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn, Oslo 1970 – 2003.
Institutt for statsvitenskap. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Fulltekst

 

2006

* Harpviken, Kristian Berg (2006): Networks in Transition: Wartime Migration in Afghanistan, Universitetet i Oslo. Les et sammendrag av avhandlingen her.

* Jacobsen, Christine (2006): Staying on the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Universitetet i Bergen.

 

2005

* Moshuus, G.H. (2005). Young immigrants of heroin: an ethnography of Oslo´s street worlds. Dissertation: Institute of Anthropology, University of Oslo

* Takle, M. (2005). Changes in German policy on immigration: from ethnos to demos?
Dissertation: Department of Political Science, University of Oslo

 

2004

* Hidle, Knut (2004): Migrasjon og stedsmyte. Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand, Universitetet i Bergen.

 

 

2003

* Gressgård, Randi (2003): Dilemmaet mellom likeverdighet og særegenhet som ramme for flerkulturell dialog, Universitetet i Bergen

* Seeberg, M.L. (2003). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Doktorgradsavhandling ved Institutt for Sosialantropologi , Universitetet i Bergen.

* Øia, T. (2003). Innvandrerungdom – kultur, identitet og marginalisering. Dr.philos.-avhandling, Universitetet i Oslo

 

 

2002

* Ellingsen, W. (2002):  The Appropriation of Place. Ethnic Territories in Kathmandu, Nepal, Universitet i Bergen

 

2001

* Engebrigtsen, A. (2001). Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village. Doktorgradsavhandling ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

2000

* Andersson, Mette (2000):“All five fingers are not the same”: identity work among ethnic minority youth in an urban Norwegian context. Universitetet i Bergen.