Universitetet i Bergen

Undervisningstilbud i migrasjonsrelaterte tema ved UiB:

 

• Institutt for geografi:

*GEO338: Teoriar om Utvikling og Migrasjon

10 studiepoeng, undervisning i vårsemesteret.

 

*GEO121: Globalisering, ny romlig arbeidsdeling, migrasjon og sted

15 studiepoeng.

 

• Institutt for sosiologi:

 

* SOS117 Diverse societies and international migration

15 Credits, starts autumn 2015

* SOS112: Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner

15 studiepoeng, undervisning i vårsemesteret