Universitetet i Oslo

Undervisningstilbud i migrasjonsrelaterte tema ved UiO:
uio

• Institutt for statsvitenskap:

*STV 1540 Innvandring og integreringspolitikk

Undervisning i høstsemesteret

* STV 4429 Innvandrings- og integreringspolitikk

10 studiepoeng, undervisning i høstsemesteret.

 

• Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi:

* SOS2600 – Velferdsstat, medborgerskap, etniske relasjoner

10 studiepoeng, undervisning i høstsemesteret.

 

* SOS3600 – Bacheloroppgave: Velferdsstat, medborgerskap, etniske relasjoner

20 studiepoeng, undervisning i høstsemesteret.

 

* SOS4600 – Velferdsstat, medborgerskap og etniske relasjoner

10 studiepoeng.